skip to Main Content

EXChAngE IPA CBC

Projekt EXChAngE za cilj ima jačanje i diversifikaciju turističke ponude kroz istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti kako bi se omogućilo bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine. Park prirode Hutovo blato će kroz projekt EXChAngE proširiti svoju ponudu organiziranjem turističkog kampa, obučiti osoblje za vođenje posjetitelja kroz Park i razviti novu tematsku rutu kao novi proizvod, a koja će omogućiti izravan pristup turista u prirodne ljepote parka.

O projektu

Naziv projekta i akronim: Explore Cross-border Aquatic Biodiversity – EXChAngE

Opis projekta: Projekt razvija novi prekogranični turistički proizvod – Plavu propusnicu, koji omogućava posjete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Hutovo Blato, kao i Stari most u Mostaru i rijeka Neretva (BiH) i privlači više turista u tu oblast.

Ukupan budžet projekta (u EUR): 1.686.047,15

Iznos sufinanciranja EU (u EUR): 1.433.140,05

Trajanje projekta: 15.08.2020 – 14.08.2022

Informacije o prioritetnoj osi projekta: Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasljeđa

Ime vodećeg partnera i partnera projekta i opis njihovih uloga:

Sveučilište u Dubrovniku (vodeći partner): Radni paket (RP): Menadžment i treninzi

Turistička organizacija Kotor (PP2): RP Implementacija, a posebno digitalni servisi i treninzi

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora (PP3): RP Menadžment i grafički dizajn

Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona (PP4): RP Investicije i treninzi

Javno poduzeće “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina (PP5): RP Komunikacije

Referenca na web stranicu Programa: www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Referenca na relevantna sredstva: Projekt je sufinanciran sredstvima ERDF i IPA II fondova Europske unije

Projektni website: http://exchange.imp-du.com/

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Ova podstranica financirana je uz potporu Europske unije. Sadržaj podstranice je isključiva odgovornost projektnog partnera Parka prirode Hutovo blato i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.

 

Back To Top