Skip to content

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao Javni konkurs za dodjelu sredstava

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021. Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 10.508.571,00 KM.

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

 • WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH
 • Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH
 • Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša
 • Projekti zaštite okoliša urbanih centara
 • Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka
 • Projekti zaštite prirode – raspoloživi budžet
 • Projekti zaštite i remedijacije tla
 • Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica
 • Projekti zaštite zraka
 • Projekti upravljanja otpadom
 • Unaprijeđenije korištenja energije
 • Provođenje mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije
 • Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša

Obrasci za prijavu po ovom Javnom konkursu mogu se preuzeti na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH: www.fzofbih.org.ba.

Rok za podnošenje prijava je: 20.7.2021.godine.

Back To Top