Skip to content

Javno poduzeće Park prirode “Hutovo blato” u posjeti partnerima projekta ePATH u Crnoj Gori

Projektni tim Parka prirode Hutovog blata, angažiran za  projekat Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora „Endemic pathway – Put endema“,  posjetio je Crnu goru, Tivat gdje je prtner Javno poduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore organiziralo Dan otvorenih vrata  i posjet zaštićenom području Tivatska solila.

Sastanku su nazočili projektni partneri iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, kao i predstavnici relevantnih institucija iz Crne Gore. Dani otvorenih vrata, kao jedna od aktivnosti projekta,  organiziraju se kako bi se predstavnicima turističkih organizacija, turističkih agencija, hotelijerima  i svim zainteresovanim pojedincima predstavile projektne aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje zajedničke turističke ponude u tri zaštičena područja – Park prirode „Hutovo blato“ u Čapljini, Botanički vrt „Kotišina“ iz Makarske i zaštićeni rezevat „Tivatska solila”.

Ova tri područja povezuje i čini posebnim bogatstvo rijetkih endemskih vrsta flore i faune, vrijedno kulturno nasljeđe te očuvane prirodne i pejzažne vrijednosti koji su osnova razvoja nove zajedničke turističke ponude tijekom cijele godine. Projektne aktivnosti imaju za cilj formirati i promovrati zajedničku turističku ponudu u sva tri područja kroz organizaciju grupnih posjeta, kampova za promatranje ptica, radionica za djecu i odrasle, te unapređenje infrastrukture za turiste kroz formiranje Centra za posjetioce, nabavku opreme, obuke stručnih vodiča,  te izradu mobilne aplikacije i promotivnog materijala.

Parteri su održali i interni partnerski sastanak gdje se raspravrljalo o tijeku projekta, realiziranim aktivnostima, te daljnjoj implementaciji projekta ePATH.

“Projekat se realizira u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014 – 2020 i sufinanciran je sredstvima ERDF i IPA II fondova EU.

Back To Top