Skip to content

Parku prirode „Hutovo blato“ milijun eura iz EU fondova

Javnom poduzeću „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina odobrena su dva projekta u okviru programa: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020, u cjelokupnoj vrijednosti oko milijun eura.

 Riječ je o projektima koji se odnose na unaprijeđenije turističke ponude Hutova blata; ePATH u vrijednosti od 739.831,83 €, te EXChAngE u vrijednosti od 275.084,55 €.

 Krajem prosinca ove godine, prije potpisivanja Ugovora između EU i Parka prirode, prethodit će dodatni pregovori u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH u Zagrebu, za što se u J.P. užurbano pripremaju svi potrebni dokumenti za odobrene aktivnosti/intervencije.

„Svaki rad se nagrađuje pa tako i naš. Zadnjih godina smo realizirali više projekata zaštite prirode, koji su odobreni od domaćih institucija i s kojima izvršavamo obveze prema domaćim strategijama razvitka i europskoj mreži Parkova „Natura 2000 u BiH“. Sada imamo i dva međunarodna projekta vrlo bitna za unaprijeđenije turističke ponude Hutova blata, a kao koordinator izrade mogu reći kako smo okupili dobar tim stručnjaka sa Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Dubrovniku i drugih vrlo uglednih institucija u BiH i šire. Trebat ćemo osigurati i vlastito učešće od 15%, za što vjerujemo kako neće biti problem s obzirom da imamo odličnu suradnju sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Fondom za zaštitu okoliša F BiH, Svjetskim fondom za zaštitu prirode-WWF i drugima, a također imamo podršku i lokalne zajednice, gradonačelnika grada Čapljine dr. Smiljana Vidića, načelnika općine Stolac i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije na čelu sa dr. sc. Nevenkom Hercegom na što smo im neizmjerno zahvalni“, istaknuo je v.d. ravnatelj J.P. Park prirode „Hutovo blato“ Nikola Zovko.

Kako ističe Zovko, svi projekti J.P. „Park prirode Hutovo blato“ su u skladu sa Strategijom razvoja Federacije BiH, Strategijom razvitka HNŽ-a, Prostornim planom i Planom upravljanja J.P.

Odobreni projekti Parku prirode „Hutovo blato“

  1. Projekt sa akronimom ePATH i nazivom „Endemic pathway“, putovi endema

Ovim projektom, u kojem je J.P. „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. vodeći partner (LP), a ostali partneri: J.P. „Morsko dobro Crne Gore“ d.o.o.“ – „Tivatska solila“ (CG) i Grad Makarska – PP „Biokovo“ (RH), odobrene su slijedeće aktivnosti u Parku prirode „Hutovo blato“:

  • Adaptacija, unutarnje uređenje i opremanje postojećeg nezavršenog objekta na Karaotoku, sa zbirkama, akvarijem i interaktivnim sadržajima (Interpretacijski centar), koji će biti namijenjen za posjetitelje,
  • Uređenje i opremanje postojeće edukacijske staze, prilazne staze za posjetitelje i pristaništa za turističke brodice na Karaotoku. (Uz ovu aktivnost izvršit će se nabava dvije brodice na solarni pogon),
  • Uređenje i opremanje adrenalinskog parka za posjetitelje na Karaotoku,
  • Obnova i uređenje postojećeg vidikovca na Kučevu brdu, postojećeg prilaznog puta i parkinga.
  • Obnova i uređenje dvije postojeće kućice za promatrače ptica na Deransko blatu.

Ukupna vrijednost projekta za sva tri partnera iznosi 1.598.806,03 €, od čega se na J.P. „Park prirode Hutovo blato“ odnosi 739.831,83 € iz EU fonda.

  1. Explore Cross-border Aquatic Biodiversity – EXChAngE, projekt je sa akronimom EXCHANGE i nazivom „ Istraži prekograničnu biološku raznolikost vode“

Partneri Parku prirode „Hutovo blato“  u ovom projektu su Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje Dubrovnik, Akvarij (CRO) – kao vodeći partner, Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora Kotor (CG), Turistička organizacija Kotor (CG), te Turistička zajednica HNŽ/K (BiH). Ovim projektom odobrene su slijedeće aktivnosti u Parku prirode „Hutovo blato“:

  • Uređenje sanitarnog čvora (M/Ž/I) rekonstrukcijom i adaptacijom stare zgrade J.P. i uređenje prostora za kamp, obadvoje na Karaotoku.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.760.045,51 €, od čega se na J.P. „Park prirode Hutovo blato“ odnosi 275.084,55 € iz EU fonda.

Back To Top