Skip to content

Sukladno samoj definiciji Parka po Zakonu o zaštiti prirode i osnivačkim aktom o utemeljenju JP Park prirode Hutovo blato definirane su primarne i sekundarne funkcije koje je Uprava Parka dužna realizirati kroz ukupnu turističku ponudu Parka. Temeljem naslijeđenih i preuzetih obveza i aktivnosti iz poslovanja do 1995. godine Uprava Parka radi na redefiniranju turističkog imidža Hutova blata kao prirodno očuvanog močvarnog područja uz razvoj edukativno-obrazovnih, sportsko-rekreativnih i turističkih sadržaja, sukladno važećim načelima održivog razvoja zaštićenih područja u europskim i svjetskim standardima.

Dosadašnji napori koji su uloženi u izgradnju i oživljavanje pojedinih turističkih aktivnosti u Parku, plod su spoznaja iskustava i stanja na terenu, baziranim prije svega na prirodnom resursu (voda, očuvana priroda, flora fauna) i turističkoj potražnji u neposrednom i širem okruženju. Vođeni činjenicama i potrebama za razvojem samoodrživih aktivnosti Parka uz dozu opreza za očuvanjem i zaštitim temeljnih prirodnih vrijednosti prostora, došlo se do turističke ponude koja se sastojala od slijedećih aktivnosti: foto safari, sportski ribolov, sportske pripreme, edukativna-obrazova staza i ugostiteljstvo.

Foto safari u parku prirode “Hutovo blato”

Foto-safari kao turistička atrakcija podrazumijeva razgledanje krajobrazna, promatranje ptica i uživanje u prirodom ambijentu močvare uz vožnju brodicama po močvarnom djelu Hutova blata. Termin foto-safari se udomaćio kao prepoznatljiv i specifičan oblik turističke ponude parka od 1986. godine. Ovaj vid turističke atrakcije uklapao se i prodavao u sklopu jednodnevnog aranžmana pod nazivom “Dragulji prirode”. Izlet pod nazivom “Dragulji prirode” organiziran je od strane turističke agencije “Atlas” Dubrovnik od 1986. godine. U poslijeratnom periodu ovaj izlet se organizira pod nazivom “foto-safari u Hutovu blatu”. Sam izlet dobro je prihvaćen od strane inostranih i domaćih posjetitelja.

Stalni trend rasta broj posjetitelja ukazuju na njegovu atraktivnost i jedinstvenost. Izlet se sastoji u vožnji brodicama koje mogu primiti 25 osoba. Vožnja brodicama odvija se slijedećom rutom. Mjesto okupljanja i ukrcaj u brodice je na platou pristaništa na Karaotoku, zatim slijedi vožnja kanalom Sunca u dužini od 1100 metara do izlaska na rijeku Krupu. Polukružna vožnja niz rijeku Krupu u dužini od 2,5 km sve do kanala Lopoča traje cca 30 minuta. Slijedi vožnja kanalom Lopoča u dužini od 800 m sve do Karaotoka, mjesto polaska. Ukupna vožnja traje oko sat vremena i ruta je kružnog karaktera. Nakon vožnje slijedi ručak u motelu Karaotok, gdje se turisti mogu okrijepiti, kupiti suvenire, te dobiti dodatne informacije i promotivne materijale o Parku.

Sportski ribolov u parku prirode “Hutovo blato”

Sportski ribolov na području Hutova blata od davnina je bio ne samo turistička nego i gospodarska djelatnost. Na gornjem dijelu Krupe od Struga do Bučina odvija se kontrolirani gospodarski ribolov na Jegulju putem trata. Sportski ribolov odvija na djelu toka rijeke Krupe u dužini od 4 km od Bučina do ušća u Neretvu i na Svitavskom jezeru površine 1.000 ha. Sportski ribolov dozvoljen je iz čamca trstinom sa određenim brojem udica (2 mamca). Za korištenje usluga sportskog ribolova plaća se godišnja ribolovna dozvola. Temeljem procjena stanja ribljeg fonda na lokalitetima koja su određena za sportski ribolov, količina ribljeg fonda po ha iznosi cca. 120 kg.

Edukativna-obrazova staza i ugostiteljstvo u parku prirode Hutovo blato

Edukativna-obrazova staza i ugostiteljstvo – slijedeći osnovne smjernice i zaključke LIFE projekta, te približavanjem ponude Parka prirode međunarodnim fondovima kroz projekte pomoći i poticaja razvoja zaštićenih područja, omogućen je pristup međunarodnih organizacija kao što je REC –Sarajevo, Nouva Frontiera – Allisei – Sarajevo, SEENET – Italija i drugima da podupru razvoj edukativnih i turističkih sadržaja u Parku. Na ovaj izravan način dobivanja financijske pomoći za unapređenje edukativno obrazovnih sadržaja implementiran je projekt edukativno poučne staze za učenike osnovnih i srednjih škola. Istovremeno, dobivena su sredstva za opremanje i sanaciju plovila (čamaca). Zatim uslijedili su posjeti rekultivacije vegetacijskog pokrivača i nabavljena oprema za smanjenje izravnih šteta od požara. Izgrađene su postaje za promatranje ptica u parku, te uspostavljena baza podatka sukladno Ramsarskoj konvenciji. U cilju zaokružena cjelokupno edukativno-obrazovnog programa izgrađena je zgrada u kojoj će bit smještena botanička i ornitološka zbirka koja će umnogome doprinijeti potpunijoj i svrsishodnijoj nastavi u prirodi. Održavanje edukativnih radionica, seminara, stručnih simpozija, predavanja, likovnih kolonija i izložbi koje su realizirane u motelu Karaotok koje ujedno bilježi i znatan ugostiteljski promet. Na ovaj način ostvarena je tijesna veza između edukativnih sadržaja u prirodi, obrazovno poučnih staza i ugostiteljskog dijela koji nudi tradicionalna i autohtona jela kao specijalitet područja.

Sportske pripreme u parku prirode Hutovo blato

Sportske pripreme – Izgradnjom nogometnog igrališta u prostoru obuhvata Parka prirode stvorene su mogućnosti razvoja i ponude korištenja sportskog terena za pripreme sportskih ekipa. Koristeći klimatske i smještajne kapacitete motela Karaotok ukazala se prigoda za razvoj ove turističke atrakcije. Puni kapacitet korištenja terena uz dostupnost ostalih atrakcija daju prednost parku u odnosu na druge slične sadržaje u okruženju. Izdvojenost objekta, karantenski tip, pogoduje sportskim ekipama za uspješno odrađivanje priprema. Vrijeme zimskih priprema uklapa se u shemu ponude Parka, jer upravo u zimskom periodu aktivnosti parka su svedene na minimum (hladni pogon).

Back To Top