skip to Main Content

Park Prirode “Hutovo blato” osnovan je 1995. godine. Nalazi se u jugoistočnoj Hercegovini, sa lijeve strane rijeke Neretve na teritoriju općina Čapljina i Stolac. Zauzima površinu od 7411 ha.

Javno poduzeće Park prirode “Hutovo blato” je osnovano 1995. godine. Osnovne djelatnosti su zaštita, unapređenje i korištenje prostora kroz održivi razvoj prvenstveno kroz turizam, ribolov i dr.

Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. Hutovo blato teritorijalno pripada općinama Čapljina i Stolac, a prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od 1 m do 432 m.

Međunarodni Savjet za zaštitu ptica (ICBP) uvrstio je 1998. god. “Hutovo blato” u listu međunarodno važnih staništa ptica. Potom je 2001. god. Park prirode “Hutovo blato” upisan u listu močvara od međunarodne važnosti po metodologij Ramsarske konvencije i registrirano je pri UNESCO-vom Direktoratu u Parizu.

NOVOSTI, ZANIMLJIVOSTI I AKTIVNOSTI

Vojska i vatrogasci čiste Hutovo Blato; slab odaziv građana

Zanimljiva akcija održava se danas na ulazu u Hutovo Blato gdje vatrogasci i pripadnici Oružanih snaga čiste ulaz u ovaj park.
Pročitaj više ...

PROLJETNA BICIKLIJADA

Turistička organizacija „Čapljnka“ poziva zainteresirane da se priključe u subotu 23.3.2019. godine Proljetnoj biciklijadi …
Pročitaj više ...

Znanstveno-stručni skup „Hutovo blato je prirodno rješenje“

Znanstveno-stručni skup „Hutovo blato je prirodno rješenje“ održat će se u petak, 1.2.2019. godine u motelu „Park na Karaotoku.
Pročitaj više ...

Park prirode „Hutovo blato“ na izložbi fotografija Parkova Dinarida u Ljubljani

Dana 15.11.2018. godine na Plečnikovoj promenadi, izložbenom prostoru parka Tivoli u Ljubljani otvorena je izložba pod nazivom “Priroda nas povezuje – Parkovi Dinarida”.
Pročitaj više ...

U subotu Dječja biciklistička utrka u Parku prirode Hutovo blato

U subotu, 3. studenog, u Čapljini će biti održana Dječja biciklistička utrka XC Čapljina Life 2018.
Pročitaj više ...

Vlada HNŽ/K

Općina Čapljina

Općina Stolac

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Korice knjige i otvorena knjiga

Priručnik / vodič

Raj za ptice HUTOVO BLATO

Vodič za promatrače ptica u Parku prirode Hutovo blato

Priručnik (vodič) napravljen kao mali uvod u svijet ptica, tehnika, načina promatranja i identifikaciju ptica. Priručnik/vodič sadrži 168 vrsta ptica, koje koje promatrač može sresti i vidjeti na području Parka pirode Hutovo blato.

Korice knjige i otvorena knjiga

Priručnik / vodič

Raj za ptice HUTOVO BLATO

Vodič za promatrače ptica u Parku prirode Hutovo blato

Priručnik (vodič) napravljen kao mali uvod u svijet ptica, tehnika, načina promatranja i identifikaciju ptica. Priručnik/vodič sadrži 168 vrsta ptica, koje koje promatrač može sresti i vidjeti na području Parka pirode Hutovo blato.

PROSTORNI PLAN
PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZA
PODRUČJE OD ZNAČAJA ZA
HERCEGOVAČKO NERETVANSKU ŽUPANIJU
„PARK PRIRODE HUTOVO BLATO“
za razdoblje od 2013. do 2023. godine

PROSTORNI PLAN I PLAN UPRAVLJANJA ZA PARK
PRIRODE HUTOVO BLATO

 PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE
HUTOVO BLATO

Upoznajte se s Pravilnikom o unutarnjem radu u Parku prirode Hutovo blato. Što možete i kad raditi, o pravilima ponašanja i zaštiti biljnog i životinjskog svijeta i drugim stvarima koji su definirani Pravilnikom.

Back To Top