skip to Main Content

Park Prirode “Hutovo blato” osnovan je 1995. godine. Nalazi se u jugoistočnoj Hercegovini, sa lijeve strane rijeke Neretve na teritoriju općina Čapljina i Stolac. Zauzima površinu od 7411 ha.

Javno poduzeće Park prirode “Hutovo blato” je osnovano 1995. godine. Osnovne djelatnosti su zaštita, unapređenje i korištenje prostora kroz održivi razvoj prvenstveno kroz turizam, ribolov i dr.

Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. Hutovo blato teritorijalno pripada općinama Čapljina i Stolac, a prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od 1 m do 432 m.

Međunarodni Savjet za zaštitu ptica (ICBP) uvrstio je 1998. god. “Hutovo blato” u listu međunarodno važnih staništa ptica. Potom je 2001. god. Park prirode “Hutovo blato” upisan u listu močvara od međunarodne važnosti po metodologij Ramsarske konvencije i registrirano je pri UNESCO-vom Direktoratu u Parizu.

NOVOSTI, ZANIMLJIVOSTI I AKTIVNOSTI

Javni uvid i rasprava o Nacrtu Urbanističkog projekta

Nacrt Urbanističkog projekta turističke zone „KARAOTOK“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ-K, „Park prirode Hutovo blato“ ...
Pročitaj više ...
Seminar Biodiverzitet Hutovog blata

Vodena staza Hutova blata – prirodna baština kao potencijal za razvoj održivog ruralnog turizma

Čapljina, BiH: U sklopu EU projekta “Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE”, danas je u Parku prirode Hutovo blato održan seminar “Biodiverzitet Hutovog blata” u sklopu kojega je predstavljena Vodena staza Hutova blata kao nova turistička ponuda.
Pročitaj više ...

POZIVNICA za sudjelovanje na seminaru „Biodiverzitet Hutova blata“

Sudjelujete na seminaru „Biodiverzitet Hutova blata“, koji u sklopu aktivnosti projekta “Exchange – Istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti” organizira J.P. Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina. Projekat Exchange odobren je u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020.
Pročitaj više ...

U Hutovu blatu bismo umjesto ptica močvarica mogli imati galebove, a u vodi srdele

Ostali smo zatečeni prizorom na pristaništu Karaotok u Parku prirode Hutovo blato. Na pristaništu nasukane barke, vodostaj kao usred sušnog ljeta.
Pročitaj više ...

Inventarizacija i georeferenciranje vrsta i staništa divljih orhideja na području PP Hutovo blato

Udruga „Bijeli bor" započela je sa provedbom projekta „Inventarizacija i georeferenciranje vrsta i staništa divljih orhideja na području PP Hutovo blato" koji će se idućih deset mjeseci provoditi u Parku prirode Hutovo blato.
Pročitaj više ...

Inventarizacija i kartiranje invazivnih biljnih vrsta delte rijeke Neretve

Ekološka udruga „Anguilla“ Čapljina će tijekom narednog razdoblja implementirati projekt pod nazivom “Inventarizacija i kartiranje invazivnih biljnih vrsta delte rijeke Neretve”. Literaturna i terenska istraživanja te uspostava i kartiranje GIS baze podataka provodit će se tijekom idućih deset mjeseci.
Pročitaj više ...

Oktrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE

Vlada HNŽ/K

Općina Čapljina

Općina Stolac

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Korice knjige i otvorena knjiga

Priručnik / vodič

Raj za ptice HUTOVO BLATO

Vodič za promatrače ptica u Parku prirode Hutovo blato

Priručnik (vodič) napravljen kao mali uvod u svijet ptica, tehnika, načina promatranja i identifikaciju ptica. Priručnik/vodič sadrži 168 vrsta ptica, koje koje promatrač može sresti i vidjeti na području Parka pirode Hutovo blato.

Korice knjige i otvorena knjiga

Priručnik / vodič

Raj za ptice HUTOVO BLATO

Vodič za promatrače ptica u Parku prirode Hutovo blato

Priručnik (vodič) napravljen kao mali uvod u svijet ptica, tehnika, načina promatranja i identifikaciju ptica. Priručnik/vodič sadrži 168 vrsta ptica, koje koje promatrač može sresti i vidjeti na području Parka pirode Hutovo blato.

PROSTORNI PLAN
PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZA
PODRUČJE OD ZNAČAJA ZA
HERCEGOVAČKO NERETVANSKU ŽUPANIJU
„PARK PRIRODE HUTOVO BLATO“
za razdoblje od 2013. do 2023. godine

PROSTORNI PLAN I PLAN UPRAVLJANJA ZA PARK
PRIRODE HUTOVO BLATO

 PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE
HUTOVO BLATO

Upoznajte se s Pravilnikom o unutarnjem radu u Parku prirode Hutovo blato. Što možete i kad raditi, o pravilima ponašanja i zaštiti biljnog i životinjskog svijeta i drugim stvarima koji su definirani Pravilnikom.

Back To Top