Skip to content

Park Prirode “Hutovo blato” osnovan je 1995. godine. Nalazi se u jugoistočnoj Hercegovini, sa lijeve strane rijeke Neretve na teritoriju općina Čapljina i Stolac. Zauzima površinu od 8000 ha.

Javno poduzeće Park prirode “Hutovo blato” je osnovano 1995. godine. Osnovne djelatnosti su zaštita, unapređenje i korištenje prostora kroz održivi razvoj prvenstveno kroz turizam, ribolov i dr.

Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. Hutovo blato teritorijalno pripada općinama Čapljina i Stolac, a prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od 1 m do 588 m.

Međunarodni Savjet za zaštitu ptica (ICBP) uvrstio je 1998. god. “Hutovo blato” u listu međunarodno važnih staništa ptica. Potom je 2001. god. Park prirode “Hutovo blato” upisan u listu močvara od međunarodne važnosti po metodologij Ramsarske konvencije i registrirano je pri UNESCO-vom Direktoratu u Parizu.

NOVOSTI, ZANIMLJIVOSTI I AKTIVNOSTI

U tijeku procjena hidropotencijala Deranskog jezera za ekohidrološku revitalizaciju

U Parku prirode Hutovo blato posljednjih se mjeseci provode terenska istraživanja na projektu “Ekohidrološka revitalizacija Deranskog jezera putem prirodne preraspodjele voda Jelimskog jezera“.
Pročitaj više ...

U Hutovu blatu u tijeku terenska praćenja endemskih vrsta riba i staništa

U Parku prirode Hutovo blato se već par mjeseci rade terenska praćenja endemskih vrsta riba te staništa važnih za njihovo mriješćenje, kako bi se definiralo aktualno stanje ekosustava značajnih za mrijest.
Pročitaj više ...

Hutovu blatu prijete požari i presušivanje

Povodom obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF upozorava da je neophodna obnova močvara, rijeka i jezera kako bismo usporili globalno zagrijavanje, stvorili poligone za prilagodbu na klimatske promjene te osigurali dobrobit za ljude.
Pročitaj više ...

CIRP počeo kartirati mrijestilišta endemskih vrsta riba u Hutovom blatu

Centar za investicije i razvoj poduzetništva (CIRP) počeo je sa realizacijom projekta „Praćenje stanja i kartiranje zona mrijestilišta endemskih vrsta riba u Hutovom blatu“. Projekt kojeg sufinancira Fond za zaštitu okoliša FbiH trajat će dvanaest mjeseci.
Pročitaj više ...

Potencijalni i mogućnosti ekohidrološke revitalizacije Deranskog jezera

Javno poduzeće Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina (JP PPHB) započeo je sa realizacijom projekta „Ekohidrološka revitalizacija Deranskog jezera putem prirodne preraspodjele voda Jelimskog jezera“. Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša FBiH a implementacija će trajati 12 mjeseci.
Pročitaj više ...

Anguilla provodi projekt endemičnih biljnih vrsta na području delte rijeke Neretve

Ekološka udruga „Anguilla“ Čapljina će tijekom 2024 godine implementirati projekt pod nazivom „Distribucija odabranih endemičnih biljnih vrsta na području Delte rijeke Neretve“.
Pročitaj više ...

Oktrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE

Vlada HNŽ/K

Općina Čapljina

Općina Stolac

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Korice knjige i otvorena knjiga

Priručnik / vodič

Raj za ptice HUTOVO BLATO

Vodič za promatrače ptica u Parku prirode Hutovo blato

Priručnik (vodič) napravljen kao mali uvod u svijet ptica, tehnika, načina promatranja i identifikaciju ptica. Priručnik/vodič sadrži 168 vrsta ptica, koje koje promatrač može sresti i vidjeti na području Parka pirode Hutovo blato.

Korice knjige i otvorena knjiga

Priručnik / vodič

Raj za ptice HUTOVO BLATO

Vodič za promatrače ptica u Parku prirode Hutovo blato

Priručnik (vodič) napravljen kao mali uvod u svijet ptica, tehnika, načina promatranja i identifikaciju ptica. Priručnik/vodič sadrži 168 vrsta ptica, koje koje promatrač može sresti i vidjeti na području Parka pirode Hutovo blato.

PROSTORNI PLAN
PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZA
PODRUČJE OD ZNAČAJA ZA
HERCEGOVAČKO NERETVANSKU ŽUPANIJU
„PARK PRIRODE HUTOVO BLATO“
za razdoblje od 2013. do 2023. godine

PROSTORNI PLAN I PLAN UPRAVLJANJA ZA PARK
PRIRODE HUTOVO BLATO

 PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE
HUTOVO BLATO

Upoznajte se s Pravilnikom o unutarnjem radu u Parku prirode Hutovo blato. Što možete i kad raditi, o pravilima ponašanja i zaštiti biljnog i životinjskog svijeta i drugim stvarima koji su definirani Pravilnikom.

Back To Top