skip to Main Content

Park Prirode “Hutovo blato” osnovan je 1995. godine. Nalazi se u jugoistočnoj Hercegovini, sa lijeve strane rijeke Neretve na teritoriju općina Čapljina i Stolac. Zauzima površinu od 7411 ha.

Javno poduzeće Park prirode “Hutovo blato” je osnovano 1995. godine. Osnovne djelatnosti su zaštita, unapređenje i korištenje prostora kroz održivi razvoj prvenstveno kroz turizam, ribolov i dr.

Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. Hutovo blato teritorijalno pripada općinama Čapljina i Stolac, a prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od 1 m do 432 m.

Međunarodni Savjet za zaštitu ptica (ICBP) uvrstio je 1998. god. “Hutovo blato” u listu međunarodno važnih staništa ptica. Potom je 2001. god. Park prirode “Hutovo blato” upisan u listu močvara od međunarodne važnosti po metodologij Ramsarske konvencije i registrirano je pri UNESCO-vom Direktoratu u Parizu.

NOVOSTI, ZANIMLJIVOSTI I AKTIVNOSTI

Završna konferencija u sklopu projekta ePATH: Novi sadržaji i oprema u sva tri zaštićena područja

Završna konferencija projekta Endemic Pathway – ePATH pod nazivom „Prekogranični put endema“, održana je u hotelu Biokovo u Makarskoj.
Pročitaj više ...

14 divljerastućih orhideja prisutno na području Parka prirode Hutovo blato

U sklopu projekta “Inventarizacija i georeferenciranje vrsta i staništa divljih orhideja na području Parka prirode Hutovo blato“, kojeg posljednih deset mjeseci provodi udruga „Bijeli bor“, utvrđeno je prisustvo 14 divljerastućih orhideja iz 6 rodova.
Pročitaj više ...

Najveći broj invazivnih stranih vrsta pripada terofitima

Ekološka udruga ”Anguilla“ završila je istraživanje na invazivnim biljnim vrstama delte rijeke Neretve.
Pročitaj više ...

Rekonstruirana Vodena staza Hutova blata

Čapljina, BiH: Vodena staza Hutova blata koja je kreirana kroz projekt “Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE” eko-hidrološki je uređena čime se osigurala plovnost čamaca, turistička valorizacija Vodene staze i diverzifikacija turističke ponude Parka prirode Hutovo blato.
Pročitaj više ...

Oktrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE

Vlada HNŽ/K

Općina Čapljina

Općina Stolac

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Korice knjige i otvorena knjiga

Priručnik / vodič

Raj za ptice HUTOVO BLATO

Vodič za promatrače ptica u Parku prirode Hutovo blato

Priručnik (vodič) napravljen kao mali uvod u svijet ptica, tehnika, načina promatranja i identifikaciju ptica. Priručnik/vodič sadrži 168 vrsta ptica, koje koje promatrač može sresti i vidjeti na području Parka pirode Hutovo blato.

Korice knjige i otvorena knjiga

Priručnik / vodič

Raj za ptice HUTOVO BLATO

Vodič za promatrače ptica u Parku prirode Hutovo blato

Priručnik (vodič) napravljen kao mali uvod u svijet ptica, tehnika, načina promatranja i identifikaciju ptica. Priručnik/vodič sadrži 168 vrsta ptica, koje koje promatrač može sresti i vidjeti na području Parka pirode Hutovo blato.

PROSTORNI PLAN
PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZA
PODRUČJE OD ZNAČAJA ZA
HERCEGOVAČKO NERETVANSKU ŽUPANIJU
„PARK PRIRODE HUTOVO BLATO“
za razdoblje od 2013. do 2023. godine

PROSTORNI PLAN I PLAN UPRAVLJANJA ZA PARK
PRIRODE HUTOVO BLATO

 PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE
HUTOVO BLATO

Upoznajte se s Pravilnikom o unutarnjem radu u Parku prirode Hutovo blato. Što možete i kad raditi, o pravilima ponašanja i zaštiti biljnog i životinjskog svijeta i drugim stvarima koji su definirani Pravilnikom.

Back To Top