skip to Main Content

Call for local open tender/Poziv za lokalni otvoreni tender

Public company Nature Park Hutovo blato doo, within the Project Endemic patway- ePATH, number HR-BA-ME 329, intends to award a supply contract for Interpretation center equipment. The Project ePATH is co-financed through the Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 /Javno poduzeće Park prirode “Hutovo blato” d.o.o, u sklopu Projekta Putevi endema- ePATH, broj: HR-BA-ME 329, raspisuje poziv za dodjelu ugovora za opremanje interpretacijskog centra. Projekt je podržan kroz Interreg IPA Prekograničnu suradnju Hrvatske – Bosne I Hercegovine – Crne Gore 2014 – 2020.
Pročitaj više ...

Završna radionica projekta

Ekološka udruga ''Anguilla“ implementirala je i finalizirala aktivnosti projekta “Inventarizacija endemskih vrsta riba donjeg toka rijeke Neretve i Hutova blata nakon recentne invazije alohtonih karnivornih vrsta riba“. Projekt je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu. 
Pročitaj više ...
Back To Top