Javno poduzeće Park prirode Hutovo blato

Javne nabave

Javna nabava putem otvorenog postupka

Sanacija nelegalnih odlagališta smeća - mješanog komunalnog otpada u PP Hutovo blato

Datum: 13.4.2017. godine

Odluka o dodjelu ugovora

Izrada iskaznica i uložaka za pečat

Temeljem članaka 17. stavak 1. Zakona o javnim nabavama  Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH“ br. 90/14) Direktor je donio posebnu

ODLUKU
o pokretanju postupka za  nabavu  usluge – izrada iskaznica i uložaka za pečat

Članak 1.

Provest  će se postupak  izravnog sporazuma radi nabave usluge – izrada iskaznica i uložaka za pečat. Procijenjena vrijednost nabave  iznosi  60,00 KM bez PDV-a.

Članak 2.

Izravni sporazum smatrati će se zaključenim kada ponuditelj  dostavi račun za nabave čija vrijednost iznosi do 1.000,00 KM .

Članak 3.

Plaćanje usluge  biti će izvršeno   iz sredstava osiguranih u Privremenom Financijskom planu za 2017.godinu.

Članak 4.    

Nabava usluge –izrada iskaznica i uložaka za pečat će se uvrstiti u Plan nabave za 2017.godinu.

Članak 5.

Ovu Odluku će provesti Zajedničke službe .

DIREKTOR
Nikola Zovko, dipl.ing.

Temeljem članaka 18. stavak 1., članka 90. Zakona o javnim nabavama  Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), članka 5. stavak 2. pod b) Pravilnika o  postupku izravnog sporazuma(“Službeni glasnik BiH» br. 90/14) Direktor je donio

ODLUKU
o prihvaćanju prijedloga cijene za nabavu usluge izrada iskaznica i uložaka za pečat putem izravnog sporazuma

Članak 1.

 Povoljan ponuditelj za nabavu usluge izrada iskaznica i uložaka za pečat putem izravnog sporazuma je SOR „COLOR“, Vl. Zlatko Kovač  Čapljina čiji račun  iznosi 55,00 KM bez PDV-a , račun od 16.2.2017.god.

Članak 2.

Ugovorno tijelo će prihvatiti račun SOR „COLOR“, Vl. Zlatko Kovač  Čapljina, kao povoljnim ponuditeljem u skladu sa člankom 7. stavak 1. a) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma.

Članak 3.

Odluka se dostavlja ponuditelju koji je dostavio prijedlog cijene-ponudu za predmetnu nabavu. Na spomenutu odluku, sukladno ZJN, ponuditelji nemaju pravo žalbe.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DIREKTOR
Nikola Zovko, dipl. ing.

Nabava komunalnih usluga

Izvješće o povedbi postupka