skip to Main Content

Javno poduzeće Park prirode Hutovo blato

Javne nabave

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Nabavu građevinskih radova za uređenje biciklističke staze

Datum: 18.12.2019. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Sukcesivna nabava goriva za 24 mjeseca

Datum: 3.7.2018. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Čišćenje marine za plovila i plovnih putova

Datum: 15.6.2018. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Nabava pomoćnih alata za Amfibiju marke Truxor model DM 5000 sa uslugom montaže, puštanja u rad i obukoma na lokaciji ugovorenog tijela

Datum: 6.6.2018. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Sukcesivna nabava hrane za ptice i divlje životinje za 15 mjeseci

Datum: 16.4.2018. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Sukcesivna nabava goriva za 12 mjeseci

Datum: 5.6.2017. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Obrazac praćenja realizacije ugovora - period 1.1.2017 - 30.3.2017.

Javna nabava putem otvorenog postupka

Sanacija nelegalnih odlagališta smeća - mješanog komunalnog otpada u PP Hutovo blato

Datum: 13.4.2017. godine

Back To Top