skip to Main Content

Inventarizacija i georeferenciranje vrsta i staništa divljih orhideja na području PP Hutovo blato

Udruga „Bijeli bor” započela je sa provedbom projekta „Inventarizacija i georeferenciranje vrsta i staništa divljih orhideja na području PP Hutovo blato” koji će se idućih deset mjeseci provoditi u Parku prirode Hutovo blato.

Osnovni cilj projekta je da se kroz aktivnosti literaturnih, herbarskih i terenskih istraživanja uspostavi aplikativna GIS baze podataka o distribuciji divlje rastućih vrsta orhideja na području PP Hutovo blato. Cilj terenskih istraživanja jeste identifikacija i georeferenciranje divlje rastućih vrsta orhideja, ali i određivanje njihovog statusa, što će imati veliki konzervacioni značaj i buduće Crvene liste i knjige BiH. Za svaku pojedinačnu vrstu također bit će određene i ekološke preference konstatovanih vrsta orhideja na prostoru PP Hutovo blato, što će doprinijeti boljem upoznavanju biologije i ekologije divlje rastućih orhideja.

Projekt će rezultirati s dva glavna rezultata kojima će se s jedne strane osigurati poboljšanje kvaliteta okoliša boljim znanjem o trenutnom statusu divljerastućih orhideja na području PP Hutovo blato koje predstavljaju važnu kariku u bioraznolikosti Bosne i Hercegovine i ovom dijelu Evrope, a s druge strane potaknuti održivi razvoj i započeti ispunjavanje međunarodnih obveza u procesu pristupanja Europskoj uniji, budući da su divlje rastuće orhideje izuzetno ugrožene vrste i nalaze se na brojnim evropskim i svjetskim konvencijama. Orhideje su ujedno i jedna od najbrojnijih porodica na svijeta, ali i jedna od najugroženijih porodica čija brojnost i rasprostranjenost drastično opada.

Ukupna vrijednost projekta kojeg financira Fond za zaštitu okoliša FBiH iznosi 61.200,00 BAM, od čega su sredstva Fonda u iznosu od 55.000,00 BAM, a sufinanciranje Udruge „Bijeli bor” 6.200,00 BAM. Projekt „Inventarizacija i georeferenciranje vrsta i staništa divljih orhideja na području PP Hutovo blato” je odobren u sklopu Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021.

Projekat je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša FBiH

„Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost udruge „Bijeli bor“ i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH“

Back To Top