skip to Main Content

Inventarizacija i kartiranje invazivnih biljnih vrsta delte rijeke Neretve

Ekološka udruga „Anguilla“ Čapljina će tijekom narednog razdoblja implementirati projekt pod nazivom “Inventarizacija i kartiranje invazivnih biljnih vrsta delte rijeke Neretve”. Literaturna i terenska istraživanja te uspostava i kartiranje GIS baze podataka provodit će se tijekom idućih deset mjeseci.

Ciljevi projekta:

  • Osnovni cilj projekta je formiranje detaljne baze podataka o rasprostranjenosti invazivnih biljnih vrsta na području delte rijeke Neretve.
  • Georeferenciranje svih konstatiranih literaturnih i herbarskih podataka o invazivnim biljnim vrstama na području delte rijeke Neretve
  • Sistematska i hijerarhijska uređenost svih podataka za svaku pojedinačnu vrstu u cilju lakšeg i bržeg pretraživanja od strane potencijalnih korisnika.
  • Cilj terenskih istraživanja jeste identifikacija i georeferenciranje invazivnih biljnih vrsta na području delte rijeke Neretve
  • Doprinos provođenju obaveza koje proizlaze iz međunarodnih konvencija, čija je BiH članica (Convention on Biological Diversity, Bernska koncencija, IUCN itd).
  • Doprinos izvještajima prema Europskoj uniji, budući da je Europska komisija donijela Uredbu o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja stranih invazivnih vrsta.

Projekt će rezultirati s dva glavna rezultata kojima će se osigurati poboljšanje kvaliteta okoliša boljim znanjem o recentnom statusu invazivnih biljnih vrsta na području delte rijeke Neretve (uključujući i zaštićeno područje Parka Prirode Hutovo blato) koje predstavljaju važnu kariku u očuvanju biodiverziteta i ekosistema Bosne i Hercegovine, potaknuti održivi razvoj te započeti ispunjavanje budućih međunarodnih obveza u procesu pristupanja Europskoj uniji.

Projekat podržava operativne ciljeve iz federalne Strategije zaštite okoliša u pogledu zaštite biodiverziteta i geodiverziteta FBiH kroz uspostavu i jačanje institucionalnog okvira za realizaciju efikasnih mjera. Istraživanja u okviru ovog projekta imaju prije svega veliki znanstveni značaj.

Praktično, značaj projekta ogleda se u utvrđivanju rasprostranjenosti invazivnih biljnih vrsta na području delte rijeke Neretve, čime se ostvaruju i parcijalni zahtjevi međunarodnih konvencija o praćenju i kontroli invazivnih vrsta. Rezultati ovog projekta doprinijet će izradi planova upravljanja za pojedinačne invazivne biljne vrsta na cjelokupnoj teritoriji naše zemlje. Bosna i Hercegovina je i potpisnica Konvencije o biološkoj raznolikosti i Protokola o biološkoj sigurnosti koji se bave problemom invazivnih vrsta i prema kojima se Bosna i Hercegovina obavezala da će u svojim planovima i ciljevima raditi na suzbijanju istih.

Ukupna vrijednost projekta kojeg financira Fond za zaštitu okoliša FBiH iznosi 70.000,00 BAM, od čega su sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 63.000,00 BAM, a sufinanciranje Udruge „Anguilla“ 7.000,00 BAM. Projekt “Inventarizacija i kartiranje invazivnih biljnih vrsta delte rijeke Neretve” odobren je u sklopu Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021. Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Projekat je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša FBiH

„Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost ekološke udruge „Anguilla“ Čapljina i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH“

Back To Top