skip to Main Content

Javni uvid i rasprava o Nacrtu Urbanističkog projekta

Temeljem članka 41. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju HNŽ/K (,,Narodne novine HNŽ/K”, broj: 4/2004), kao i stavka 111. Zaključka Skupštine HNŽ/K broj: 02-01-XVlll-068/22 od 21.4.2022., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ/K, u svojstvu nositelja pripreme za izradu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok” u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za Hercegovačka-neretvansku županiju/kanton „Park prirode Hutovo blato”, objavljuje

JAVNI UVID I RASPRAVU O

 Nacrtu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok” u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za Hercegovačke-neretvansku županiju/kanton „Park prirode Hutovo blato”

  1. Objavljuje se javni uvid i rasprava o Nacrtu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok” u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za Hercegovačka-neretvansku županiju/kanton „Park prirode Hutovo blato”, (u daljnjem tekstu: Nacrt Urbanističkog projekta „Karaotok“)
  2. Za vrijeme trajanja javnog uvida u Nacrt Urbanističkog projekta „Karaotok”, isti će biti dostupan u analognom obliku za uvid u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ/K, Zavod za prostorno uređenje HNŽ/K, Stjepana Radića br. 3, svakim radnim danom od 9:00 do 11:00 sati. Javni uvid u Nacrt Urbanističkog projekta „Karaotok” dostupan je i na službenoj web-stranici Vlade HNŽ/K: vlada-hnz-k.ba ili možete preuzeti na ovom linku: Nacrt Urbanističkog projekta
  3. Javna rasprava o Nacrtu Urbanističkog projekta „Karaotok”, sa stručnim obrazloženjem nositelja izrade ovoga dokumenta prostornog uređenja, održat će 5.2022. sa početkom u 9:30 sati u Javnom poduzeću Park prirode „Hutovo blato”, Motel „Karaotok”, Karaotok bb, Višići, Grad Čapljina.
  4. Prijedlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na Nacrt Urbanističkog projekta „Karaotok” u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za Hercegovačka-neretvansku županiju/kanton „Park prirode Hutovo blato“, mogu se podnijeti u trajanju od petnaest (15) dana od dana objave ovoga javnog uvida i rasprave.
  5. Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Nacrt Urbanističkog projekta „Karaotok” (s navedenim imenom, prezimenom i punom adresom i brojem telefona predlagatelja) mogu se dostaviti pismenim putem na adresu:

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ/K, Stjepana Radića br. 3, Mostar

s napomenom:

za Nacrt Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotoku sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za Hercegovačka-neretvansku županiju/kanton Park prirode Hutovo blato“, kao i davanjem primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja u zapisnik za vrijeme trajanja javne rasprave. Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja koja nisu dostavljena u roku navedenom u članku 4. ovoga dokumenta neće se uzeti u razmatranje.

Back To Top