skip to Main Content

POZIVNICA za sudjelovanje na seminaru „Biodiverzitet Hutova blata“

Poštovane i poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete na seminaru „Biodiverzitet Hutova blata“, koji u sklopu aktivnosti projekta “Exchange – Istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti” organizira J.P. Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina. Projekat Exchange odobren je u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Seminar će se održati u utorak 08.03.2022. u motelu Park u Karaotoku, Čapljina prema priloženom dnevnom redu.

Cilj seminara je upoznavanje turističkih vodiča kao i predstavnika institucija odgovornih za standardizaciju prirodne baštine, sa prirodnom baštinom Parka prirode Hutovo blato, odnosno biodiverzitetom Hutova blata, radi buduće prezentacije prirodne baštine turistima – posjetiteljima Parka.

Glavni cilj projekta Exchange je jačanje i diverzifikacija turističke ponude kroz istraživanje prekogranične vodene biološke raznolikosti i omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine. Projekat razvija novi prekogranični turistički proizvod – Plavu kartu, koji omogućava posjete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Hutovo Blato, kao i Stari most u Mostaru i rijeka Neretva (BiH) i privlači više turista u tu oblast. Projekat implementira pet partnera: Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska (vodeći partner), Turistička organizacija Kotor, Crna Gora, Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Crna Gora, Turistička zajednica HNK/Ž, BiH, JP “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina, BiH.

Molimo da sudjelovanje na seminaru potvrdite do 04.03.2022. godine putem e-mail adrese: dijana.bosnjak99@gmail.com

DNEVNI RED SEMINARA

09.30 – 10.00 – Registracija sudionika
10.00 – 10.15 – Prezentacija projekta Exchange
10.15 – 11.00 – Prezentacija: Biodiverzitet Parka prirode Hutovo blato
11.00 – 11.15 – Pauza za kavu
11.15 – 12.00 – Prezentacija: Vodena staza Hutovog blata – prirodna baština kao potencijal za razvoj održivog ruralnog turizma
12.00 – 12.30 – Pitanja i odgovori
12.30 – Catering

S poštovanjem,
Dijana Bošnjak, projektni menadžer

Back To Top