skip to Main Content

WWF predao 25.517 potpisa za očuvanje Hutovog blata

Na Dan planete Zemlje WWF uručio peticiju Vladi Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

Mostar 22.04.2013. – WWF je na Dan planete Zemlje uručio peticiju sa 25.517 potpisa za očuvanje Parka prirode Hutovo blato Vladi Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Peticiju je preuzeo dr. sc. Zejnil Trešnjo, pomoćnik ministara za Sektor zaštite prirode i okoliša. S predstavnicima ministarstva održan je sastanak na kojem su raspravljali o mjerama za očuvanje Hutovog blata, koje su kasnije zajedno predstavili i javnosti. WWF već nekoliko godina upozorava na loše stanje Parka prirode Hutovo blato. Hidroenergetska infrastruktura, sve intenzivniji krivolov i nepostojanje stvarne zaštite područja zbog nedostatnog financiranja čuvarske službe, prouzročilo je da se u posljednjih nekoliko godina broj ukupno registriranih ptica smanjio za 31% dok endemske riblje vrste nestaju. Ako se dosadašnji odnos prema Hutovom blatu nastavi, najvrednijem močvarnom ekosustavu u BiH prijeti potpuni nestanak u narednih 30 godina.

„Zbog velikog ekološkog značaja i iznimne biološke raznolikosti WWF je prepoznao Hutovo blato kao jedno od prioritetnih staništa u BiH i široj regiji Dinarskog luka i njegova zaštita je za WWF od najvećeg interesa. Prirodni vodni režim Hutovog blata, a time i opstanak biljnih i životinjskih vrsta na ovom području, značajno je narušen izgradnjom hidro-tehničke infrastrukture u slivu Trebišnjice prije nekoliko desetljeća, a sada mu prijeti i dodatno oduzimanje vode kroz projekt Gornjih horizonata“, rekao je Zoran Mateljak iz WWF na obraćanju medijima.

„Zaštita prirode i okoliša trajno je opredjeljenje Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK. Peticija koja nam je uručena danas, na Dan planete Zemlje, samo je dodatni poticaj za očuvanje i zaštitu Hutova blata, najvrjednijeg močvarnog staništa u BiH. Poboljšanjem saradnje i koordinacije između različitih korisnika prostora Hutova blata, te provođenjem projekata procjene direktnih, indirektnih kao i nekorištenih resursa ovog visokovrijednog područja moguće je Park prirode učiniti funkcionalnijim te zaustaviti njegovu biološku i ekološku degradaciju. Za to nam svima treba i znanja i energije, ali prije svega više lične i kolektivne svijesti i odgovornosti spram ovih izuzetnih prirodnih vrijednosti“, na obraćanju medijima posle sastanka sa WWF rekao je dr. sc. Zejnil Trešnjo, pomoćnik ministra za zaštitu prirode i okoliša.

Park prirode, WWF i Vlada HNŽ bolje će se povezati i intenzivnije raditi unapređenju upravljanja i održivom financiranju Hutovog blata, poboljšanju infrastrukture, kako bi omogućili turistima najbolje moguće iskustvo, te na očuvanju njegove iznimne biološke raznolikosti.

ZA DODATNE INFORMACIJE:

Zoran Mateljak, lokalni koordinator WWF-a, zmateljak@wwf.panda.org
Bojan Stojanović, Communications Officer WWF Mediteran, bstojanovic@wwf.panda.org

WWF je jedna od najvećih i najuglednijih svjetskih nezavisnih organizacija za zaštitu prirode, koju podržava gotovo pet milijuna ljudi i koja je aktivna u više od stotinu zemalja na pet kontinenata. Misija WWF-a je zaustavljanje propadanja zemljina prirodnog okoliša te izgradnja budućnosti u kojoj ljudi žive u skladu s prirodom čuvajući svjetsku biološku raznolikost te osiguravajući da je uporaba obnovljivih prirodnih resursa održiva, promovirajući smanjenje zagađenja i rasipne potrošnje. Za dodatne informacije: croatia.panda.org

Back To Top