skip to Main Content

Dan otvorenih vrata projekta ePATH

Javno poduzeće Park prirode Hutovo blato d.o.o. kao vodeći partner u projektu Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna I Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. “Endemic pathway – Put endema” skraćeno “ePATH” sa zadovoljstvom Vas poziva da nazočite Danu otvorenih vrata projekta ePATH koji će se održati u srijedu, 06.07.2022 godine u motelu Park u Karaotoku, Čapljina.

U okviru Dana otvorenih vrata za sve zainteresirane sudionike, predviđen je obilazak Parka prirode Hutovo blato, konferencija za medije I prezentacije projektnih partnera Javnog poduzeća Parka prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina, Grada Makarske I Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u okviru okruglog stola. Tema prezentacija bit će Nova turistička ponuda kao platforma za suradnju javnog I gospodarskog sektora s obzirom da je glavni cilj projekta stvaranje zajedničke turističke ponude u 3 zaštićena područja – Parku prirode Hutoov blato u Čapljini (BiH), Botaničkom vrtu Kotišina u Makarskoj (HR) i Posebnom rezervatu prirode Tivatska solila u Tivtu (CG). Prezentaciji će nazočiti I predstavnici privatnog I javnog sektora iz domene turizma s područja Hercegovine, s ciljem stvaranja platforme za razvoj I promidžbu novog turističkog proizvoda.

Po završetku prvog dijela programa koji se odnosi na Dan otvorenih vrata, projektni partneri održat će projektni sastanak na temu daljnje provedbe I implementacije projektnih aktivnosti.

Projekt “Endemic Pathway – ePATH” odobren je za financiranje na II Pozivu za predlaganje projekata u okviru trilateralnog “Interreg IPA Cross-border Corporation Programme Croatia – Bosnia I Herzegovina – Montenegro 2014-2020.” s ciljem jačanja i diverzifikacije turističke ponude kroz prekograničnu suradnju i poboljšanje upravljanja te održivog korištenja kulturne i prirodne baštine. Projekt doprinosi stvaranju zajedničke tematske staze posvećene endemskim vrstama i promoviranju očuvanja prirodne baštine. Projekt je sufinanciran sredstvima ERDF i IPA II fondova Europske unije.

Molimo da svoj dolazak potvrdite slanjem mail-a na adresu: dbosnjak.epath@gmail.com najkasnije do 05.07.2022 godine do 12 sati.

Back To Top