Skip to content

Đapo: Projekt ePATH je svjetla točka čapljinskog turizma

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo posjetila je Park prirode Hutovo blato te se upoznala sa projektom „Endemic Pathway – ePATH“ kojeg J.P. Park prirode Hutovo blato implementira u sklopu „Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020“.

Projektom se predviđa niz aktivnosti na uređenju i opremanju Parka: nove edukacijske staze, adrenalinski park, interpretacijski centar, vidikovac, promatračnica ptica itd. Riječ je o razvijanju turističke ponude na temelju prirodnih potencijala, a naročito endemskih vrsta.

„Ono što je specifično da će se po prvi puta endemi iskoristiti u svrhu privlačenja turista, i veseli me da je EU prepoznala taj naš potencijal. Projekat ima našu punu potporu, posebno imajući u vidu da je riječ o bespovratnim sredstvima EU koja stižu u domaći turizam“ izjavila je federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo te dodala kako je ePATH svjetla točka čapljinskog turizma.

Direktor Parka Nikola Zovko istaknuo je kako će se po prvi puta Park detaljno urediti na radost svih.

„Aktivno radimo na realizaciji projekta jer smo svjesni da nam je ovo izvanredna prilika da Park oživimo sa novom turističkom ponudom. Zahvaljujem ministrici na iskazanoj potpori koja nam je uistinu potrebna“.

J.P. Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina, projekt „ePATH“ provodi u partnerstvu sa Makarskim komunalcem iz Republike Hrvatske i Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, a partnerstvo je usmjereno na jačanje i unapređenje tri zaštićena prirodna područja u kojima žive mnoge rijetke i endemske vrste flore i faune, a to su Park prirode Hutovo blato (BiH), Botanički vrt Kotišina (RH) i Rezervat prirode Solila (CG).

“Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatske – Bosne I Hercegovine – Crne Gore 2014-2020” – trilateralni je program posvećen jačanju socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja. Programom je obuhvaćeno 12 županija u Hrvatskoj, 109 općina u Bosni i Hercegovini i Brčko Distrikt, te 11 općina u Crnoj Gori. Provođenjem zajedničkih projekata Program doprinosi boljem kvalitetu usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi, štiti okoliš i biološku raznolikost regije, promiče održivu energiju; njeguje kulturnu i prirodnu baštinu i omogućuje bolje poslovno okruženje za programsko područje. Cilj Programa je postići bolju kvalitetu života ljudi koji žive u pograničnim regijama.

Za više informacija o Programu posjetite www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Back To Top