Skip to content

Ekološki i kulturni turizam na južnim Dinaridima

Ekonomski fakultet u Sarajevu i Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore provode projekt “Ekološki i kulturni turizam na južnim Dinaridima” (eng. “Eco- and Cultural Tourism in South Dinarides”) u okviru programa prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore (CBC BIH-MNE) koji je financiran od strane Europske Unije.

Tim povodom 19.03.2013.godine održan je sastanak u Motelu Park, na inicijativu Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva. Sudionici sastanka su bili stručni tim Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Mostaru, Općine Čapljina i Parka prirode Hutova blata. Na sastanak nisu došli predstavnici općine Stolac i lokalnih NVO. Predstavnici Ekonomskih fakulteta informirali su nazočne o suštini projekta, te je sastanak protekao u pozitivnom ozračju.

Aktivnosti projekta uključuju četiri lokacije: Nacionalni park Sutjeska (Bosna i Hercegovina), Park prirode Hutovo blato (Bosna i Hercegovina), Nacionalni park „Durmitor“ (Crna Gora), te regiju rijeke Pive i Tivatska solila (Crna Gora). Ove lokacije pripadaju najvažnijim centrima geoloških i bioloških raznolikosti u Jugoistočnoj Europi. Cilj je uvezivanje turističke ponude BiH i Crne Gore, naglasak na razvoj ekološkog i kulturnog turizma, odnosno jedan multidestinacijski pristup.

Projektni partneri će uz pomoć predstavnika interesnih grupa i eksperata raditi na izradi studije turističkog potencijala u južnim Dinaridima, razvoju strategije ekološkog i kulturnog turizma u južnim Dinaridima, te pripremi akcijskog plana, treninzima i promociji razvijene ponude. Naglasak je i na kolaboraciji između predstavnika organizacija iz dvije zemlje, uz pomoć koje će se ostvariti značajan sinergetski učinak na cijelom projektnom području.

Izraženo je zadovoljstvo što je unutar ovog projekta prepoznat potencijal Parka prirode HUTOVO BLATO.

Back To Top