Skip to content

Izgradnja TE Ploče?

Područje Parka prirode “Hutovo Blato” nalazi se u graničnoj zoni utjecaja od 20 km rada planirane izgradnje termoelektrane u Pločama, snage od 800 MW, te po pravilima izrada studija utjecaja na okoliš spada u područja, gdje se mogu očekivati značajni utjecaji i pogoršanje statusa zaštićenoga područja. Posebice se to odnosi na utjecaj zagađenja sumpornim i dušičnim oksidima koji se vjetrovima i kišom šire u smjerovima najučestalijih vjetrova. Kako je poznato da od svibnja do listopada uvijek puše vjetar “smorac” ili “maestral” koji topli zrak s mora dovodi dolinom Neretve sve do Počitelja, jasno je da će znatno zagađenje završavati upravo u području općine Čapljina i Parka prirode Hutovo blato. Sumporni i dušični oksidi u obliku plina ili sumporaste i dušične kiseline na zemlji vode zakiseljavanju tla, uništavanju lisne mase i ugibanju biljaka, a u vodi do njezina zakiseljavanja, snižavanja ph vrijednosti i promjeni kompletne faune i flore vode.

Tražimo od svih razina vlasti države BiH da se jasno i čvrsto usprotivi izgradnji termoelektrane na ušću Neretve, te da iskoristi sve međudržavne protokole da se zaustavi ova investicija. Razvoj Hercegovačko-neretvanske županije se temelji na poljoprivredi, turizmu i održivom razvoju i te principe treba štititi svim sredstvima.

Back To Top