Skip to content

Potpisan sporazum o očuvanju močvarnog područja delte rijeke Neretve

15. srpnja 2021.godine u Gradskom kulturnom središtu Metković upriličeno je potpisivanje Sporazuma o očuvanju močvarnog područja delte rijeke Neretve između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i odabranih dionika. Sporazum omogućuje zajedničku provedbu aktivnosti Javne ustanove i dionika, a u vezi sa zaštitom i očuvanjem bioraznolikosti delte Neretve.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije jedan je od partnera projekta Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska (CREW) financiranog u sklopu prekograničnog programa INTERREG Italija – Hrvatska. Projekt CREW ima za cilj osigurati veću koordinaciju između različitih razina prostornog planiranja i nadležnih tijela za upravljanje močvarnim područjima, uz ograničavanje sukoba između pitanja očuvanja prirode i gospodarskih aktivnosti. Krajnji rezultat projekta je potpisivanje Sporazuma o očuvanju i zaštiti močvarnog područja doline rijeke Neretve koji su s Javnom ustanovom potpisali dionici prostora s utvrđenim aktivnostima koje doprinose očuvanju doline Neretve.

U ime JP PP HB Sporazum je potpisao Nikola Zovko, direktor JP.

On je istakao da je ovaj sporazum jako bitan za očuvanje i unapređenje močvarnog staništa cijele Delte u obadvidvije države i da ovom području može donijeti velike koristi kroz prekograničnu suradnju, te je dodao da je osim pobrojanih zajedničkih problema ovaj jedinstveni ekosustav osijetljiv i na salinitet, intenzivnu poljoprivredu, promjene vodnog režima, krivolov, prekomjerni izlov nekih endemskih (plotica, podusta) i migratornih vrsta riba (jegulja).

Delta rijeke Neretve je dio prekograničnog močvarnog područja Hutovo Blato u Bosni i Hercegovini, koje je uvršteno na Ramsarski popis. Npr. iste ptice dolaze na oba područja za vrijeme migracije, zimovanja ili gniježđenja. Neke se vrste razmnožavaju u Hutovom Blatu, a hrane u delti Neretve, kao što su mali vranac i blistavi ibis. Stoga je očuvanje PP Hutovo blato i delte rijeke Neretve potrebno gledati u cjelini te utvrditi zajedničke aktivnosti s ciljem zaštite prirode.

Kao nastavak dobre suradnje između PP Hutovo blato i JUDNŽ, potpisivanjem Sprazuma definirane su zajedničke aktivnosti koje će se poticati i provoditi:

  • Sprječavanje i suzbijanja požara na prostoru cijele Delte, kroz zajednički nadzor, razmjenu iskustva, zajedničke edukativne aktivnosti i slično.
  • Suradnja na uklanjanju antropogenog otpada uz rijeku Neretvu koja će imati pozitivan utjecaj na pojedine vrste i staništa.
  • Suradnja u provođenju eradikacije odabranih invazivnih stranih vrsta
  • Suradnja na proglašenju Programa Čovjek i biosfera (UNESCO – Man and Biosphere programme) na području delte rijeke Neretve i PP Hutovo blato
  • Izrada zajedničkih projekta na temu očuvanja zaštite prirode kako bi se osigurala dugoročna suradnja.

Uz Park prirode Hutovo blato potpisivanju Sporazuma pristupili su gradovi i općine DNŽ, Turističke zajednice, članovi NVO, Hrvatske šume, Hrvatske vode, Policijska uprava DNŽ, Vatrogasna zajednica DNŽ, WWF Adrija, te Agencija za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara. Potpisnici ovog Sporazuma, odgovorni su za učinkovito ostvarenje aktivnosti koje su sastavni dio Akcijskog plana ovoga Sporazuma. Potpisnici se obvezuju preuzeti uloge koje su utvrđene u  Akcijskom planu te doprinijeti ostvarenju aktivnosti, koje su u njihovoj nadležnosti.

Back To Top