Skip to content

Predstavljen Nacrt županijskog Zakona o zaštiti prirode

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko – neretvanske županije organiziralo je Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o zaštiti prirode na kojoj su bili nazočni predstavnici zainteresiranih županijskih ministarstava, jedinica lokalne samouprave, zaštićenih područja i nevladinog sektora.

U uvodnom dijelu Javne rasprave sudionicima se obratio dr. sc. Zejnil Trešnjo, pomoćnik ministra za zaštitu prirode i okoliša, podsjećajući na to kako je Nacrt Zakona o zaštiti prirode Zaključkom utvrdila Skupština HNŽ ocjenjujući kako on predstavlja dobru osnovu za izradu prijedloga Zakona.

Navodeći razloge donošenja novog Zakona, pomoćnik Trešnjo istaknuo je kako su to, prije svega, uočeni  nedostatci postojećeg Zakona u smislu njegove strukture i djelomične neprovedbe te potreba za unaprjeđenjem određenih dijelova zaštite prirode. Također, jedan od razloga za donošenjem novog Zakona je i potreba njegova usklađivanja s federalnim Zakonom o zaštiti prirode. Prezentirana su i nova zakonska rješenja pri čemu je posebno naglašeno kako su preciznije razrađene odredbe koje se odnose na postupanje pri otkriću novog speleološkog objekta, što raniji Zakon nije poznavao, dok je  u određenim dijelovima kao što je definiranje, proglašavanje i očuvanje te upravljanje zaštićenim područjima, ovaj Zakon djelomično nastavio praksu ustanovljenu važećim Zakonom, ali i uveo nove kategorije zaštićenih područja. Nacrt Zakona o zaštiti prirode po prvi put regulira i pitanje dodjele koncesija na zaštićenim područjima i speleološkim objektima te uvjete i način obavljanja turističko-ugostiteljske i gospodarskih djelatnosti kojima se ne ugrožavaju zaštićene prirodne vrijednosti, što također nije bilo regulirano važećim Zakonom.

Na Javnoj raspravi, koja je imala svrhu prikupiti komentare i prijedloge svih predstavnika zainteresirane javnosti, podržano je  donošenje novog županijskog Zakona o zaštiti prirode, a osim izrečenih primjedbi i sugestija na Javnoj raspravi, predlagač je ostavio mogućnost da one mogu biti dostavljene u pisanoj formi do 10. ožujka 2017.godine, a Ministarstvo će sve realne inicijative, prijedloge, sugestije i komentare  razmotriti i uzeti u obzir prigodom izrade Prijedloga Zakona o zaštiti prirode.

Back To Top