Skip to content

Predstavljene dvije knjige Višnje Bukvić

„Biljke Parka prirode Hutovo blato“ te „Vretenca delte rijeke Neretve“, autorice prof.dr.sc. Višnje Bukvić predstavljene su u Parku prirode Hutovo blato pod pokroviteljstvom Ekološke udruge „Anguilla“ iz Čapljine.

Područje Hutova blata jedinstvena je submediteranska močvara na jugu Europe i utočište je za brojne biljne i životinjske vrste, ptice naročito, te je, zajedno s 150 močvarnih staništa u svijetu, od posebnog značaja za cjelokupno čovječanstvo, ne samo na nacionalnom i regionalnom nivou nego i na globalnom nivou.

Nalazi se na jugu Hercegovine, u tipičnom kraškom ambijentu. Zahvaljujući povoljnim ekološkim uvjetima i utjecaju mediteranske klime na ovom prostoru prema najnovnjim podacima, uvjete za život našlo je više od 700 biljnih vrsta.

Naučna monografija „Biljke Parka prirode Hutovo blato” autorice prof.dr.sc. Višnje Bukvić te koautora, Aldina Boškaila, Nusreta Boškovića, Nikole Zovko te Safije Boškailo, nudi široku i korisnu paletu prirodoslovnih i drugih podataka o Hutovu blatu i njegovoj flori.

Knjiga je podijeljena na četiri poglavlja: Uvod, Prirodne karakteristike Parka prirode Hutovo blato, Flora Parka prirode Hutovo blato i Kategorije, zone i status zaštite, uz Predgovor, Slikovni rječnik botaničkih pojmova, Literaturu o flori i vegetaciji Parka prirode Hutovo blato sa 153 bibliografske jedinice, te Kazalo. U monografiji na 213 stranica se nalazi i 127 originalnih, vrlo kvalitetnih fotografija, sedam karata i drugih priloga.

„Navedena naučna monografija svakom čitatelju može pružiti cjelovitu informaciju o ovom jedinstvenom i rijetkom ekosistemu u Bosni i Hercegovini. Od posebnog je značaja to što se u monografiji nalaze originalni rezultati recentnih terenskih istraživanja, uključujući i endemične i rijetke biljne taksone te ona pruža bogat uvid u trenutno stanje vegetacije Parka prirode Hutovo blato“, izjavio je direktor Parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko.

Druga knjiga „Vretenca delte rijeke Neretve“ autorice prof.dr.sc. Višnje Bukvić te koautora Dejana Kulijera napisana je na 165 stranica s ciljem da javnosti približi ove jedinstvene, danas i sve ugroženije kukce, koji su često predmet divljenja, ali i straha i predrasuda.

Naime, mediteranski bazen predstavlja jednu od najznačajnijih „vrućih točaka” biodiverziteta od globalnog značaja i jedno od najugroženijih žarišta biološke raznovrsnosti u svijetu, a donji tok rijeke Neretve s deltom koji se prostire na području Bosne i Hercegovine te Hrvatske predstavlja jedno od prioritetnih područja za zaštitu biodiverziteta Mediterana.

Ova jedinstvena mediteranska močvara predstavlja jedno od najznačajnijih i najbogatijih područja za viline konjice u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Veliko bogatstvo vrsta na ovom području rezultat je postojanja raznovrsnih i još uvijek velikim dijelom očuvanih slatkovodnih staništa. Na navedenom je prostoru do sada registrirano 48 vrsta ovih insekata, što predstavlja više od dvije trećine vrsta vretenaca registriranih u Bosni i Hercegovini, odnosno Hrvatskoj.

„Nadamo se da će ovo djelo biti dodatni poticaj za daljnja istraživanja ove male, ekološki značajne i još uvijek nedovoljno poznate skupine kukaca te pomoći u zaštiti njihovih staništa. Ova knjiga namijenjena je kako profesionalcima i amaterima, tako i ljubiteljima prirode, turistima i svim stanovnicima i posjetiteljima ovoga jedinstvenog prirodnog područja.“, istaknula je prof.dr.sc. Višnja Bukvić.

Ova naučna monografija po prvi put na jednom mjestu objedinjuje sve informacije o vretencima delte rijeke Neretve. Podaci korišteni u knjizi temelje se na svim dostupnim literaturnim podacima objavljenim od 1856. do 2019. godine, kao i velikom broju originalnih i neobjavljenih terenskih podataka autora. Za cjelokupno područje delte rijeke Neretve obrađeno je preko 1.500 nalaza 48 vrsta vretenaca, što ovo područje čini jednim od najbolje istraženih u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Prof. dr. sc. Višnja Bukvić rođena je 10. 12. 1956. u Metkoviću, Republika Hrvatska, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. U Zagrebu je završila Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer biologija, a na istom je fakultetu stekla i zvanje magistra ornitologije te zvanje doktora ekologije-toksikologije.

U Osnovnoj školi Don Mihovila Pavlinovića radila je 27 godina, aktivno povezujući teoriju s istraživanjima i terenskim radom u prirodi. Takvim načinom rada i spojem teorije i prakse stekla je brojna priznanja i nagrade na državnoj razini te pomogla promicanju Dubrovačko–neretvanske županije i doline Neretve.

Dobitnica je Zlatnog oskara za zaštitu prirode, te Nagrade Grada Metkovića i nagrade časopisa Priroda za izniman doprinos zaštiti i razvoju zaštićenih područja u gradu Metkoviću i Dubrovačko-neretvanskoj županiji te za pionirska nastojanja u edukaciji o zaštiti okoliša.

Autorica je niza knjiga, publikacija i znanstvenih radova objavljivanih u prestižnim međunarodnim časopisima, javlja JPPP Hutovo blato.

Back To Top