Skip to content

Predstavnici Parka boravili u Dubrovniku

Dubrovnik, Hrvatska. Predstavnici Parka prirode Hutovo blato boravili su u Dubrovniku u sklopu projektnih aktivnosti vezano za prekogranični IPA projekat „EXChAngE”. Prvog dana boravka održana je radionica odnosno seminar „Bioraznolikost Jadranskog mora“ koji je, prije svega bio namijenjen turističkim vodičima, turoperatorima  kao i predstavnicima institucija odgovornih za standardizaciju prirodne baštine.

Seminar „Bioraznolikost Jadranskog mora“

Dr. Nenad Antolović predstavio je opseg  projekta „EXChAngE”, a posebno novi turistički proizvod – Plavu propusnicu. Antolović je pozvao turoperatore i turističke vodiče  na suradnju s projektnim timom i razmatranje mogućnosti kako uključiti podatke o bioraznolikosti Jadranskog mora u redovite prezentacije turističkim grupama koje posjećuju regiju.

prezentacija dr. Nikša Glavić

Dr. Nikša Glavić predstavio je geografska i biološka obilježja Jadranskog mora, a dr. Valter Kožul bioraznolikost Jadranskog mora s naglaskom na dinamičke promjene, a posebno na nove (alohtone) vrste.

Drugog dana boravka održan je radni sastanak projektnih partnera gdje je raspravljano o do sada realiziranim aktivnostima kao i o aktivnostima koje slijede u narednom razdoblju, a koje svaki od partnera treba realizirati u skladu s projektnim planom.

Projektni tim dogovorio je predstojeće sastanke: trening o bioraznolikosti Hutovog blata u Karaotoku u razdoblju od 8. do 9. ožujka 2022. godine, predstavljanje na Mostarskom sajmu  od 5. do 9. travnja 2022. godine, te prezentaciju e-vodiča i završnu konferenciju Projekta u Kotoru sredinom lipnja 2022. godine.

Nakon sastanka projektni tim posjetio je Akvarij Dubrovnik koji je predmet infrastrukturne investicije u okviru projekta.

Projektni sastanaci

Projekat „EXChAngE” razvija novi prekogranični turistički proizvod – Plava propusnica (Blue Pass), koji omogućava posjete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Hutovo Blato, kao i Stari most u Mostaru i rijeka Neretva (BiH) i privlači više turista u tu oblast. Projekat implementira pet partnera: Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska (vodeći partner), Turistička organizacija Kotor, Crna Gora, Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Crna Gora, Turistička zajednica HNK/Ž, BiH, JP“Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina, BiH.

Back To Top