skip to Main Content

Radionica za Procjenu suradnje Parka prirode Hutovo Blato i lokalne zajednice

WWF Adria održat će radionicu za Procjenu suradnje Parka prirode Hutovo Blato i lokalne zajednice održati 28. ožujka 2017.godine.

Radionica će se sastojati od zajedničkog dijela (predstavljanje rada i metodologije) te dvije odvojene radionice, jedne s predstavnicima zaštićenog područja te jedne s predstavnicima lokalne zajednice.

Preliminarni dnevni red radionice

Otvaranje radionice (vrijeme 30 min)

  • Pozdravni govori
  • Ciljevi radionice
  • Upoznavanje sudionika

Predstavljanje programa “Zaštićena područja za prirodu i ljude” (vrijeme 30 min)
Pregled metodologije Procjena uključenosti zajednice (Community Involvement Assessment):

  • Uvodna prezentacija CIA metodologije
  • Upotreba rezultata CIA metodologije
  • Detaljan plan radionice
  • Pitanja/odgovori i rasprava

Pauza za kavu (vrijeme 15 min)

Ispunjavanje upitnika uz pomoć WWF tima: (vrijeme 75 min)

  • Grupa 1. Predstavnici zaštićenog područja
  • Grupa 2. Predstavnici lokalne zajednice

Povratne informacije sudionika i zaključci radionice (vrijeme 15 min)

Radionicu će provesti tim od 2 osobe, posebno educirane za ovu svrhu – Zrinka Delić i Nađa Sinanović.

Zaštićena područja za prirodu i ljude

Program WWF-a „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ (PA4NP) započet u listopadu 2015.g., proizlazi iz uspješne desetogodišnje suradnje na poboljšanju sustava zaštićenih područja s nadležnim institucijama za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini.

Jedna od mnogih aktivnosti programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ je i povezivanje zaštićenih područja i njihovih lokalnih zajednica. U tu svrhu, izradili smo metodologiju za procjenu suradnje zaštićenih područja i lokalnih zajednica. Cilj ove aktivnosti je uz pomoć metodologije prikupiti informacije o suradnji zaštićenih područja i lokalne zajednice, te na osnovu dobivenih rezultata razviti preporuke za svako pojedino zaštićeno područje. Spomenute preporuke će sadržavati akcijski plan za stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za poboljšanje suradnje.

Nastavno, razvit ćemo i edukativne programe koji će biti dostupni svim zaštićenim područjima i naravno besplatni za sve učesnike. Krajnji rezultat su zaštićena područja kojima se dobro upravlja te koja pružaju višestruke održive socijalne i ekonomske dobrobiti za pojedino područje i lokalnu zajednicu.

Aktivnost povezivanja zaštićenih područja i lokalnih zajednica provest će se u zaštićenim područjima svih osam zemalja Dinarskog luka. Procjene su planirane u ožujku 2017. g. uz pomoć našeg tima procjenitelja.

Back To Top