Skip to content

Rekonstruirana Vodena staza Hutova blata

Čapljina, BiH: Vodena staza Hutova blata koja je kreirana kroz projekt “Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE” eko-hidrološki je uređena čime se osigurala plovnost čamaca, turistička valorizacija Vodene staze i diverzifikacija turističke ponude Parka prirode Hutovo blato.

Vodena staza je locirana na području Deranskog blata i obuhvata hidrološki sistem kojeg čine kanal Sunca, rijeka Krupa, Deransko jezero, kanal Drijenska riječina i izvor Drijena. Segmenti pomenutog hidrološkog sistema su se značajno smanjili ili potpuno izgubili hidrološku funkciju zbog čega je neophodno bilo realizirati projekat tehničke rekonstrukcije i uređenja pomenutog hidrološkog sistema.

„Tehnička rekonstrukcija u suštini je obuhvatila eko-hidrološko uređenje cjelokupne dionice vodene staze u dužini 8,8 kilometara, dubine 1,5 do 2,00 metra i širine 5 metara. Time se u značajnoj mjeri unaprijedilo prirodno prometovanje vodene mase unutar šireg područja spomenutog hidrološkog sistema i tako omogućilo obnavljanje i daljnji razvoj određenih ugroženih i raritetnih močvarno-barskih vrsta biljaka, koje su recentno potisnute u male ekološke niše. Također značajno je unaprjeđena i plovnost turističkim brodicama parka prirode tijekom razdoblja niskog vodostaja, odnosno u razdoblju glavne turističke sezone“, kazao je direktor Parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko.

Radovi su obuhvatili površinsko čišćenje i uklanjanje vegetacije tršćaka i šaševa kojima su široko obrasle otvorene vodene površine i njihova obalna područja. Pored njih projektom je odrađeno površinsko čišćenje i uklanjanje površinske vegetacije trstike, rogoza, šaši i priobalne drvenaste vegetacije (jasena, vrbe i topole) i kopanje i odnošenje vučenih, suspendovanih i sedimentiranih muljevitih nanosa sa dna i bokova kanala.

Vodena staza je nova turistička ponuda Parka prirode Hutovo blato i dio je novog turističkog proizvoda – Plave propusnice (Blue Pass) koja će, uz Hutovo blato, omogućiti posjete projektnim partnerima te njihovim novim tematskim rutama s poboljšanom infrastrukturom: Dubrovniku i Akvarijumu (Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska), Kotoru i Akvarijumu Boka (TZ Kotor I Institutu za biologiju mora, Crna Gora), i Vodenom putu u Mostaru i rijeci Neretvi (TZ HNŽ, Bosna i Hercegovina), a privlačit će više turista u ovu regiju.

Park prirode Hutovo blato projekt “EXChAngE” provodi u sklopu programa “Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatske – Bosne I Hercegovine – Crne Gore 2014-2020” – trilateralnog programa posvećenog jačanju socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja. Za više informacija o Programu posjetite www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Back To Top