Skip to content

Sastanak mreže i V Generalna Skupština

Članovi Parkova Dinarida na V Skupštini mreže proglasili Dan zaštite Dinarida

V Generalna Skupština Parkova Dinarida i godišnji sastanak mreže održani su 28. i 29. 05. 2019 u Parku prirode Blidinje u Bosni i Hercegovini. Događaj je okupio preko 60 učesnika, članova mreže i predstavnika zaštićenih područja u regionu Dinarida.

Članovi mreže su se kroz prezentacije i diskusije upoznali sa trenutnim aktivnostima na razvoju indeksa uključenosti lokalnog stanovništva, kao i sa drugim ciklusom indeksacije koji Parkovi Dinarida, kao dio tog procesa, trenutno sprovode u 25 zaštićenih područja. Pored toga predstavljeni su i rezultati Programa grantova za zaštićena područja koji je nedavno završen, a koji se  pokazao kao efektivan mehanizam za poboljšanje komunikacije i saradnje između zaštićenih područja i lokalnog stanovništva.

Posebna tema sastanka, a kasnije i Skupštine bila je inicijativa za uspostavljanje Dana zaštite Dinarida. Inicijativa je podržana od strane članova i odlučeno je da se 7. Oktobar, datum kada je 2014. godine, u NP Brijuni, potpisano pismo namjere o osnivanju Parkova Dinarida,  proglasi Danom zaštite Dinarida.  Cilj uspostavljanja Dana zaštite Dinarida je promovisanje jedinstvenost i isprepletanosti prirodnog bogatstva i kulturno-istorijskih sadržaja ovog po mnogo čemu posebnog prostora kao i unapređenje prirodnih vrijednosti na tom području.

Upravni odbor i Skupština su u članstvo primila i 3 nova člana, Specijalni rezervat prirode Zasavica i Park prirode Tikvara iz Srbije, kao i NP Kozara iz Bosne i Hercegovine, čime je mreža Parkova Dinarida proširena i  sada broji ukupno 95 zaštićenih područja iz osam zemalja regiona. Pored proširenja mreže, Skupština Parkova Dinarida je usvojila Godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj Parkova Dinarida za 2018. godinu, kao i Godišnji plan rada za 2019. godinu.

U susret godišnjoj Skupštini kao poseban događaj, održan je okrugli sto  na temu Stanje i perspektive zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini, koji je pružio priliku upravljačima zaštićenih područja iz BIH da razmjene iskustva i diskutuju probleme sa kojima se susreću i moguće načine za njihovim prevazilaženjem. Na skupu je istaknuto da proglašenje novih zaštićenih područja u BIH ne treba biti u svrsi razvoja i promovisanja novih turističkih destinacija, već da je primarni cilj i svrha takvih područja zaštita i unapređenje prirodnih vrijednosti. Posebno je naglašena potreba poboljšanja međusobne komunikacije i produbljivanja saradnje u cilju čega će Parkovi Dinarida inicirati slične sastanke i u drugim državama regiona.

Back To Top