skip to Main Content

Sat za planetu Zemlju u BiH

Povodom globalne akcije „Sat za planetu Zemlju u BiH“, svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) pozvala je na suradnju za revitalizaciju međunarodno zaštićenih staništa i ističe da je prihod od samo nekoliko sati rada hidroelektrana, koje ih ugrožavaju, dovoljan za njihov spas.

Naglasak je stavljen da degradaciju međunarodno zaštićenih močvarnih staništa Hutovog blata i Livanjskog polja WWF započeo je prije više od deset godina. Provedena istraživanja ukazuju na značajnu degradaciju eko-sustava na ovim međunarodno zaštićenim močvarnim staništima. Najveći razlog za to je preusmjeravanje voda isključivo za potrebe proizvodnje električne energije – kazao je Zoran Mateljak, vođa WWF-a u BiH.

Back To Top