Skip to content

Sportsko-rekreacijski ribolov u 2023. godini

Broj: RV 10/223
Čapljina, 31.03.2023. god.

Temeljem članka 37. Statuta Javnog poduzeća „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, a u svezi sa implementacijom Plana Upravljanja Parkom prirode Hutovo blato (NN HNŽ/K, broj 8/17) i članka 24. i 25 Pravilnika o unutarnjem redu (NN HNŽ/K, broj 2/10), a do donošenja ribolovne osnove, donosim slijedeću

ODLUKU
o privremenom odvijanju sportsko-rekreacijskog ribolova u 2023. godini

Članak 1.

Športsko-rekreacijski ribolov će se odvijati na ribolovnim vodama Parka prirode Hutova blato.

U ribolovne vode spada rijeka Krupa nizvodno od izlaza „kanala sunca“ pa do kolskog mosta na magistralnoj cesti M-17 i Svitavsko jezero.

Na ostalim vodama nije dozvoljen ribolov.

Članak 2.

Dozvoljene vrste za ulov su šaran, linjak, cvergl, amur, tolstolobik, keljavac, sval, plotica, cipol, jegulja, zlatva, štuka, som, babuška, karas, deverika, sunčanica i grgeč.

Ostale vrste nije dozvoljeno loviti.

Od dozvoljenih vrsta za ulov ne smiju se lovit ispod propisne dužine: šaran, linjak, amur, tolstolobik, keljavac, sval, plotica i jegulja. Propisane dužine definirane su Pravilnikom o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (Službene novine F BiH, broj 63/05). Na ostale vrste nema ograničenja.

Ribu koju ne namjerava zadržati, ribolovac je dužan odmah nakon ulova neozlijeđenu vratiti u vodu. Ribe ulovljene i zadržane u sportskom ribolovu ne smije se stavljati u promet.

Članak 3.

Sportsko-rekreacijski ribolov se može odvijati sa obale rijeke ili jezera i iz čamca.

Za pecanje se može koristiti tradicionalni čamac-trupica na vesla ili čamac sa vanbrodskim motorom koji je uredno registriran u Lučkim kapetanijama po zakonima u FBiH. Čamac koji se ne vozi/odvozi na kolicima-trajleru mora imati prijavljen privremeni vez.

Za privremeni vez plaća se naknada u iznosu od 50,00 KM godišnje.

Članak 4.

Za pecanje se mogu koristiti najviše dva štapa.

Kao mamci mogu se koristiti kukuruz, gliste, crvići, drugi pripravci riblje hrane i silikonci ­ varalice. Zabranjena je koristiti živu ribu kao mamac.

Članak 5.

Lovostaj na šarana, linjaka, amura, tolstolobika, keljavaca i svala je u periodu od 1.4. do 1.6.2023. godine, a na ploticu u periodu od 1.2. do 30.3.2023. godine.

Ostale dozvoljene vrste se mogu loviti cijelu godinu.

Članak 5.

 Cijene godišnjih ribolovnih dozvola za ribolovno područje Parka prirode Hutovo blato, po kategorijama, iznose:

  • Cijena godišnje ribolovne dozvole za osobe starosti od 18 do 65 godina iznosi 100,00 KM
  • Cijena godišnje ribolovne dozvole za osobe od 14 do 17 godina starosti, umirovljenike, ratne vojne invalide, civilne invalide i osobe starije od 65 godina iznosi 50,00 KM.
  • Cijena godišnje ribolovne dozvole za mlađe uzraste do 14 godina iznosi 25,00 KM

 Cijene dnevnih ribolovnih dozvola za ribolovno područje Parka prirode Hutovo blato, po kategorijama, iznose:

  • Cijena dnevne ribolovne dozvole za osobe starosti od 18 do 65 godina iznosi 10,00 KM
  • Cijena dnevne ribolovne dozvole za osobe od 14 do 17 godina starosti, umirovljenike, ratne vojne invalide, civilne invalide i osobe starije od 65 godina iznosi 5,00 KM
  • Cijena dnevne ribolovne dozvole za mlađe uzraste do 14 godina iznosi 2,50 KM
  • Cijena dnevne ribolovne dozvole za strane državljane iznosi 20,00 KM

Članak 6.

Prilikom obavljanja sportsko-rekreacijskog ribolova svaki ribolovac dužan je imati ribolovnu dozvolu (dnevnu, višednevnu ili godišnju) izdatu od strane Javnog poduzeća „Park prirode Hutovo blato“ i osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument.

Godišnje i dnevne ribolovne dozvole mogu se kupiti u sjedištu Javnog poduzeća „Park prirode Hutovo blato“ na Karaotoku.

Prilikom kupovine godišnje ribolovne dozvole potrebno je ponijeti sa sobom osobnu kartu, umirovljenici zadnji ček od mirovine, a invalidi rješenje o invalidnosti, djeca do 14 godina starosti ribarsku dozvolu mogu preuzeti samo u prisustvu roditelja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Javnog poduzeća i u medijima.

Direktor
Nikola Zovko, dipl. ing.

Back To Top