Skip to content

Uspostavljena Vodena staza Hutovog blata

Čapljina, BiH: U sklopu EU projekta “Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE”, uspostavljena je Vodena staza kao nova turistička ponuda Parka prirode Hutovo blato.  Dio je to novog turističkog proizvoda – Plave propusnice koja će, uz Hutovo blato, omogućiti posjete projektnim partnerima te njihovim novim tematskim rutama s poboljšanom infrastrukturom: Dubrovniku i Akvarijumu (Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska), Kotoru i Akvarijumu Boka (TZ Kotor I Institutu za biologiju mora, Crna Gora), i Vodenom putu u Mostaru i rijeci Neretvi (TZ HNŽ, Bosna i Hercegovina), a privlačit će više turista u ovu regiju.

Sa 61 povremenim ili stalnim izvorima, rijekom Krupom i šest jezera povezanih kanalima i jarugama, Hutovo blato kao dio močvarnog kompleksa delte rijeke Neretve, stanište je brojnim rijetkim, ugroženim i endemskim vrstama.

Vodena staza Hutovog blata započinje u Karaotoku, ukrcajem na brodice na platou pristaništa. Posjetitelji uz stručno vodstvo plove od Kraotoka kroz kanal Sunca do rijeke Krupe, a zatim rijekom do i preko Deranskog jezera gdje se prolazi kroz: Brankove vrbe – Škrkina jaruga – Toljevac – Đevojka – Risović – Galebica donja – Brzi Klanac – Struge – Deransko jezero. Kroz Bjelinsku i Deransku rječinu, kroz netaknutu prirodu, put vodi dalje do jezerskih bisera: Drijen i Orah, koja se podzemnim izvorima opskrbljuju hladnom vodom Bregave. Nakon odmora i osvježenja na uređenom izletištu na obali, u brdovitom okruženju Drijenskog jezera, posjetitelji se istom Vodenom stazom vraćaju do Karaotoka.

Prof. dr. Svjetlana Stanić-Koštroman, koja je radila na izradi Vodene staze, kaže kako je ruta odabrana na način koji posjetiteljima osigurava jedinstven doživljaj iznimne biološke i krajobrazne raznolikosti ovog submediteranskog Ramsarskog područja i parka prirode.

“Okosnicu staze čine vrlo raznoliki vodeni ekosustavi, odnosno rijeka Krupa, te Deransko jezero, Orah i Drijen, koji predstavljaju najočuvaniji dio močvarnog kompleksa delte Neretve.  Ploveći okruženi gustim tršćacima, posjetitelji imaju priliku vidjeti vrlo raznoliku faunu ptica, koje su posebno prirodno bogatstvo Hutova blata. Naime, od 163 vrste ptica zabilježenih na ovom području, skoro sve (160) su pod zaštitom prema međunarodnim konvencijama i direktivama. Hutovo blato je također značajno mrijestilište riba u slivu rijeke Neretve, među kojima se na ovom prostoru mrijesti i 12 endemskih vrsta. Deransko jezero je stanište za čak devet endemskih vrsta riba, a ekosustavi jezera Oraha i Drijena mrjestilište su ugrožene endemske vrste, neretvanske plotice”.

Cijela vožnja u oba smjera traje oko tri sata tijekom koje posjetitelji mogu uživati ne samo u prirodnim ljepotama već i u jedinstvenim lokalnim specijalitetima i pićima.

Park prirode Hutovo blato projekt “EXChAngE” provodi u sklopu programa “Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatske – Bosne I Hercegovine – Crne Gore 2014-2020” – trilateralnog programa posvećenog jačanju socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja. Programom je obuhvaćeno 12 županija u Hrvatskoj, 109 općina u Bosni i Hercegovini i Brčko Distrikt, te 11 općina u Crnoj Gori. Provođenjem zajedničkih projekata Program doprinosi boljem kvalitetu usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi, štiti okoliš i biološku raznolikost regije, promiče održivu energiju; njeguje kulturnu i prirodnu baštinu i omogućuje bolje poslovno okruženje za programsko područje. Cilj Programa je postići bolju kvalitetu života ljudi koji žive u pograničnim regijama.

Za više informacija o Programu posjetite www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Back To Top