skip to Main Content

Studijska posjeta Parku prirode “Vransko jezero”

U sklopu Projekta: „Poboljšanje upravljanja, razvoja neophodne infrastrukture i prevazilaženja postojećih problema u Parku prirode Hutovo blato“, kojeg financira Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u vremenu od 22.-24.04.2013. godine, organizirana je studijska posjeta djelatnika Parka prirode „Hutovo blato“, Parku prirode „Vransko jezero“ u Republici Hrvatskoj. Posjeta ovom Parku je organizirana ponajprije zbog mnogobrojnih sličnosti koje nas povezuju (močvarni eko-sustav, ornitološki rezervat, ramsarsko područje), a potom i zbog razmjene iskustava u upravljanju, te uspostavi buduće suradnje, osobito na IPA projektima. Tim Parka prirode „Hutovo blato“, u kome su bili lovočuvari, turistički i stručni djelatnici, predvodio je ravnatelj JP Nikola Zovko, dipl.ing.

Kao jedno od rijetkih, gotovo netaknutih prirodnih staništa ptica močvarica, sa izvorima pitke vode, to područje osebujnih specifičnosti i bioraznolikosti je 21.07.1999. godine proglašeno Parkom prirode, a 1983. g. je uvršteno na listu važnih ornitoloških područja u Europi (Important Bird Areas in Europe).

Uz srdačnu dobrodošlicu djelatnici Parka prirode Vransko jezero, stručni edukator gđica Norma Fressel, dipl. biolog i glavni nadzornik gosp. Dario Rogić, dipl.oec zajedno sa ravnateljem JU Vransko jezero gosp. Ivicom Prtenjačom, dipl.ing.agr, organizirali su nam detaljan obilazak cijeloga područja, upoznavanje sa načinom njihova upravljanja, uspjesima i problemima sa kojima se susreću. Međusobno smo izrazili želju za daljnji napredak odnosa i suradnje na projektima, sa ciljem bolje zaštite, očuvanja i unapređenja brojnih prirodnih potencijala oba Parka.

Back To Top