skip to Main Content

Neretvu će ”zaštititi”

Cilj projekta je doprinijeti većoj turističkoj valorizaciji prirodnih resursa zaštićenih područja u dolini rijeke Neretve i njihovoj turističkoj prepoznatljivosti/konkurentnosti uvođenjem novih turističkih sadržaja.
Pročitaj više ...

Završna radionica projekta

Ekološka udruga ''Anguilla“ implementirala je i finalizirala aktivnosti projekta “Inventarizacija endemskih vrsta riba donjeg toka rijeke Neretve i Hutova blata nakon recentne invazije alohtonih karnivornih vrsta riba“. Projekt je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu. 
Pročitaj više ...

Predstavnici Parka boravili u Dubrovniku

Dubrovnik, Hrvatska. Predstavnici Parka prirode Hutovo blato boravili su u Dubrovniku u sklopu projektnih aktivnosti vezano za prekogranični IPA projekat „EXChAngE”. Prvog dana boravka održana je radionica odnosno seminar „Bioraznolikost Jadranskog mora“ koji je, prije svega bio namijenjen turističkim vodičima, turoperatorima kao i predstavnicima institucija odgovornih za standardizaciju prirodne baštine.
Pročitaj više ...
Back To Top